پاهای سرد - شفاسنتر

پاهای سرد و یخ زده را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

پاسخ درباره یخ زدگی پاها

 ??بدن انسانیکه  خشکی و یا افزایش خلط بلغم و سودا دارد گرفتار سردی پاها و گرفتگی پاها میشود .

بایستی تغذیه گرم و تر بیشتر میل کند( در وبلاگ خودم مصادیق تغذیه آورده شده ) .

تغذیه های گرم و تر بصورت نوبه ای + موردی + تفننی میل کند 

تغذیه های با مزاج گرم را با نگاه طب سنتی بهتر بشناسیم :

 کباب ها بالاخص با گوشت گو