مدتی است که احساس می کنم که کل بدنم ورم میکنه طوری که مواقعی که گرمم میشه بسیار زیاد عرق میکنم و احساس تنگی نفس دارم راستی اشتهام زیاد شده

یه مسئله دیگه اینکه رگ پشت پای چپم گرفته و سمت چپ صورتم هم به شدت درد میکنه،

پاسخ

دقیقا اگر ماهیچه پای چپ باشد وریزش مووجوددارد نتیجه بالارفتن اوره + تنبلی مثانه + عفونت ادراری +خوردن زیاد ?