پرسیاوشان - شفاسنتر

پرسیاوشان و خاصیت گیاهی آن بر مبنای طب سنتی

پرسیاوشان از خواص دارویی این گیاه عبارتند از?

?برای دفع سنگ مثانه مفید است.
?تنگی نفس را درمان می‌کند.
?سرفه و سرماخوردگی را تسکین می‌دهد.
?ادرارآور است.
?التهاب گلو را درمان می‌کند.
?برای درمان برونشیت موثر است.
?خوردن گرد خشک آن برای اسهال مفید است.
?ضماد سوخته آن جهت جلوگیری از ریزش مو و رویاندن آن کاربرد دارد.
?پر?