پریشانی - شفاسنتر

وسواس و غم و پریشان و اندوه برمبنای راهکارهای طب اسلامی و طب سنتی

✳️اگر دل نگران و پریشان خاطر هستید حتما مطلب زیر را بخوانید :

?????

?پیامبر بزرگوار اسلام (ص) میفرمایند : صدقه دادن و انفاق کردن با دست ، هفتاد نوع بلا و مرگ را از صدقه دهنده دور میکند.

?هفته ای حداقل یکبار ، لباسهایتان را با دست خود بشویید.شستن لباسها با دست ، غم و اندوه و نگرانی را از بین می برد.

?قبل و بعد از خوردن غذا د?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن