پستان و کوچک سازی آن - شفاسنتر

پستان های بزرگ را بر مبنای طب سنتی گام به گام کوچک سازی کنیم

استاد باسلام وعرض ادب دخترجوانی تاریخ عروسیش نزدیک است برای کوچک کردن سینه های بزرگش در طب سنتی آیاراهکاری هست؟متشکرم

 جواب

سلام سینه های درشت علل زیادی دارد

گوارش سرد.

بازی باسینه درنوجوانی

خودارضایی

تغذیه سرد و تر زیاد خوردن

غم و فکرهای تاریک

راهکارها

بررسی تیرویید که به احتمال قوی کم کاری محسوس است و در حقیقت مزاج بدن و خلط ?