پستانک - شفاسنتر

پستانک نوزاد عاملی برای سرطان زا و اوتیسم بر مبنای طب سنتی

??سرطان و اوتیسم در کمین این نوزادان است!??

?هنگامی که نوزاد گریه می کند اولین چیزی که سعی می کنید با استفاده از آن او را آرام کنید پستانک است اما این وسیله بیشتر از منفعت دارای ضرر و آسیب است.

?کارشناسان به تازگی دریافتند که در دندانی و پستانک کودکان مواد پلاستیکی سمی در اکثر برندها وجود دارد که می تواند باعث ابتلای آنها ب?