پلک - شفاسنتر

بارهنگ و تقویت معده و ضد اسهال و آلرژی و ریه خشک بر مبنای طب سنتی

??خواص بارهنگ???

? عرق بارهنگ در تقویت قوه ماسکه(نگهدارنده غذا در معده و نگهدارنده ادرار در مثانه) عالی و بی عدیل است.

? بذر بارهنگ?رافع #اسهال همراه با دل پیچه،مقوی امعاء و قابض.

✳️ نکته:بهترین روش برای استفاده از بذر بارهنگ، جوشانده آن است⏪ یک قاشق مرباخوری تا یک قاشق غذا خوری بذر آن را در یک لیوان آب جوش ۱۰ دقیقه بجوش?

پلک راست و چپ و علل آن بر مبنای طب سنتی

????پرش پلک راست نشان دهنده کبد چرب و پرش پلک چپ ناشی از استرس فراوان است.

?جهت رفع این لرزشها با توجه به پلک موردنظر باید به درمان آن پرداخت.

@sinohehsamdaliri