پوست تاول دار - شفاسنتر

پمفیگوس پوستی یعنی بروز تاولهای درشت قرمز پوستی و راهکار درمانی با طب سنتی

سوال

استاد من سالهاست که بیماری پمفیگوس پوستی یعنی بروز تاولهای درشت قرمز پوستی دارم و از بس کورتون زدم خسته شدم راهنمایی کنید من درمان طب سنتی میخواهم

پاسخ شما ازاستاد و علامه طب سنتی جناب ضیایی

یکی از بیماریهایی که بسیاری از افراد برای درمان ان مراجعه می کنند بیماری پمفیگوس ،یک نوع بیماری پوستی است . تاولهای مختلفی بدشان میزن?

پمفیگوس یا تاول و حباب پوستی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

‍ ?فیزیوپاتولوژی و درمان بیماری پمفیگوس در طب سنتی شریف و مقدس ایرانی

?بیماری پمفیگوس( Pemphigus)  تاول و حباب پوستی، با علت نقص در سیستم ایمنی بدن محسوب شده، پوست و غشاهای مخاطی را در بر میگیرد.

?علت دقیق بیماری در طب جدید شناخته شده نیست.هیچگونه راه درمانی خاصی در این طب وجود ندارد.

? در طب ایرانی ، طبیب و پزشک نباید کاری به ن?