پوست حباب دار - شفاسنتر

پمفیگوس یا تاول و حباب پوستی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

‍ ?فیزیوپاتولوژی و درمان بیماری پمفیگوس در طب سنتی شریف و مقدس ایرانی

?بیماری پمفیگوس( Pemphigus)  تاول و حباب پوستی، با علت نقص در سیستم ایمنی بدن محسوب شده، پوست و غشاهای مخاطی را در بر میگیرد.

?علت دقیق بیماری در طب جدید شناخته شده نیست.هیچگونه راه درمانی خاصی در این طب وجود ندارد.

? در طب ایرانی ، طبیب و پزشک نباید کاری به ن?