پوست خاکستری - شفاسنتر

بادمجان با نگاهی به طب اسلامی و سنتی دارای چه محاسن و مضراتی است

بادمجان با نگاهی به طب اسلامی و سنتی 

???پیامبر ص فرمودند :؛ بادمجان زیاد بخورید ( در فصلش موقع خرماپزان والسلام) که گیاهی است بهشتی و هر کس آن را به قصد بیملری بخورد بیماری آور و هرکس آنرا به قصد دوا بخورد دواست .

۲- امام صادق ع : فراوان بادمجان در هنگام خرماچینی بخورید چون شفای هردرد و برروشنی چهره ها می افزاید +رگ ها را نرم میکند و آ?

لک های قهوه ای و تیره رنگ را در پوست چگونه با طب سنتی مدیریت کنیم

سوال :؛

علل بروز لک های قهوه ای در کشکاله ران و یا تیرگی شدید پوست کشاله ران در زنان و دختران چیست و ازطرفی زیبایی در این ناحیه نباید مختل شود چون بروز این لکه ها بروز اختلافات زن و شوهری را در باب زیباسازی بوجود آورده است ؟؟؟

آیا راهکار مقابله در طب سنتی وجوددارد چه کنیم 

پاسخ علل لکه ها و پوست کدر و قهوه ای بسیار تیره ریشه در عوام?

ماء الجبن یا آب پنیر برای پوست های خشک با نگاهی به طب سنتی چیست

خانمهای پوست خشک پیگیری کنید

 آب پنیر (ماءالجبن یا آب شیر بریده)

 غرض زردآب و آب شیر بریده است که از شیر بز یا گاو بدست آید.

 آشامیدن  چند استکان از آن تا یکهفته جلادهنده رنگ رخسار صفرائى مزاجها (گرم مزاجها) و سودائى (خشک) مزاجها و پاک کننده اخلاط و سموم از بدن آنهاست.

 نرم کننده و تازه کننده و رطوبت دهنده و مسهل و بازکننده گیرهاى ان?