پوست شکم - شفاسنتر

زایمان و ترمیم پوست شکم بر مبنای طب سنتی

سوال

استادببخشید جای بخیه زایمانم بعد از دو ماه داره گوشت اضافه میاره باید چکار کنم که از بین بره وایجاد نشه

جواب

کاچی یا همان قیماق هفته ای چندنوبت فقط با روغن زرد گاوی همان حیوانی کرمانشاهی

۲- روغن زرد با عسل روی موضع بمال

۳- تغذیه سرد و سوداوی نخورید

۴- عرق بابونه روزی یک لیوان برای عروق