پوست صفراوی - شفاسنتر

بنفشه و خاصیت گسترده آن برای تمام بدن و روش تهیه آن بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

????کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?طرز تهیه #روغن_بنفشه
برای تهیه روغن بنفشه ۱۵۰ گرم بنفشه را در یک لیتر روغن کنجد ( خاصه روغن زیتون بهتره ) بخیسانید و پس از چند روز صاف کنید و مجددا گل بنفشه اضافه کنید و این کار را آن قدر ادامه دهید که روغن از بوی بنفشه اشباع شود.
?طرز تهیه #شربت_بنفشه
۱۰۰ گرم گل بنفشه تازه، یک لیتر آب و۵۰۰ گ?روغن بنفشه با پایه زیتون یا کنجد یعنی چه

سوال :

روغن بنفشه با پایه زیتون یا کنجد یعنی چه

ببخشید یعنی روغن زیتون با بنفشه مخلوط کنم

جواب

گیاه بنفشه که خودش روغن ندارد

وقتی گیاه را دردیگ میریزند بایستی یک روغن برآن اضافه کنند مثل کنجد ( که گرمه ) مثل بادام ( که گرمه ) مثل زیتون ( که خنک و و معتدل ) است

پس برای پوست گرم و صفراوی و دارای جوش قرمزشما به عطارتان بگویید

روغن بنفشه با