پوست و دانه های پوستی - شفاسنتر

پوست و حساسیتهای پوستی و بروز دانه های پوستی را با طب سنتی درمانش کنیم

سوال

‘دست و آرنج پسرم توفصل بهارو تابستان حساسیت میده’میشه راهنمایی کنید که چیکار کنم’شدیدا هم خارش داره

بعضی جاهای صورتش هم میشه

پاسخ

برای این حساسیت پوستی

۱- حنا کف پا و دوآرنج ضماد و مالیده شود

۲- تغذیه گرم مزاج خشک پرهیز

۳- شربت سکنگبین ( عسل یک لیوان با یک دوم لیوان عرق نعنا با یک چهارم لیوان سرکه ) سپس ازاین ترکیب چه?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن