پوست و عفونت - شفاسنتر

فصل تابستان را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم تا بیمار نشویم انشالله .

مزاج تابستان یعنی بروزگرما و خشکی در بدن  

تیرماه شناسی : روزهای هفتم و چهاردهم حریزان ( یعنی ۳۰خرداد و ۷ تیر ) بهترین موقع برای حجامت است  .

مرداد ماه شناسی : هر صبح ناشتا آب سرد بدون یخ میل شود که باعث تحریک ترشح غدد عرق بدن ، تقویت معده ، تحریک اشتها و تامین نسبی برودت خون میشود .

 شهریور ماه شناسی : ماه زکام و سرماخوردگی با آلرژی ا?

گزیدگی و نیش حشرات را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

??درمان گیاهی نیش حشرات به عنوان طب سنتی

۱- برگ به را له نموده ، بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۲- مقداری اسفناج را کوبیده و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۳- سیر را بکوبید و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۴- اسفناج پخته را بصورت ضماد بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 ۵- آبلیمو روی محل گزیدگی بمالید.

 ۶- روغن زیتون در تسکین درد ناشی از گزش حشرات یا مار و عق