آش گشنیژ - شفاسنتر

سرماخوردگی و سرفه های خشک با تغذیه آش گشنیژ

آش گشنیژ مرکب از

سبزی جعفری

سبزی گشنیژ

سبزی نعناع

شلغم دودانه

هویج دودانه

بلدرچین

لبو

برگ چغندر

برنج

عدس

اندکی بابونه

اندکی آویشن

زردچوبه

اندکی نمک

برای درمان سرفه های خشک و سرماخوردگی بسیار موثر است