پیچ خوردگی - شفاسنتر

آویشن محاسن گسترده و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

✳️روش های مختلف استفاده ازآویشن:

?به صورت خوراکی ☕️

?به صورت ضماد ?

⚫️به صورت بُخُور ?

⚪️به صورت جویدن ?

? #خوراکی ?اگر شخصی بیماری گوارشی☄ داردبهتراست ازخوراکی☕️ آویشن استفاده کند.

? #ضماد ? برای غده های چربی ☄(لیپومها)وهمچنین سیاتیک☄هم به صورت ضماد? وهم خوراکی☕️ آن مفید می باشد.

⚫️ #بُخُور ? برای درمان سینو

پیچ خوردن پاها و علل آن بر مبنای طب سنتی

??کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?دردناک شدن و تکرار  پیچ خوردگی مچ پاها ،نشانه کبدچرب و بالا بودن کلسترول خون است.برای رفع این دو باید درمان را از پاکسازی کبد آغاز کنید.

@sinohehsamdaliri