پینه - شفاسنتر

میخچه و پینه و زگیل در بدن را با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

?درمان میخچه با سرکه

 طول درمان: ۲ هفته، روزی دو بار.

 استفاده از سرکه برای درمان میخچه یکی از ساده‌ترین شیوه‌ها برای خشک‌کردن و ازبین‌بردن آن‌ است. برای این کار به سرکه سفید و یک پنبه‌ نیاز دارید. پنبه را به سرکه آغشته کنید و آن را روی موضعی که میخچه در آن به‌وجود آمده، بگذارید. پنبه‌ سرکه‌ای را با نوارچسب پارچه‌ای پانسمان ر?