آفت زبان - شفاسنتر

آفت دهان با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

آفت دهان اول علت یابی شود :

مزاج چیست + خشکی روده یا خشکی کلیه ها یا عفونت کلیه ها + کبد چرب + مجامعت طولانی و پی در پی + خوردن تغذیه غربی + استرسها و غمبادها + یبوستها + غلظت خون ،،، خوب همه این علتها بایستی از بیمار پرسش شود و سپس دارو متناسب مزاج بدهیم 

راهکار اینست

که خلط غالب بدن را تعدیل کنیم تا خون صالح فعال شود و حرارت کبد عادی تر

پسته خوری و یا بادام خوری و آفت ها و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

بعد از مصرف #پسته،برخی دچار التهاب یا آفت یا زخم در مخاط دهان و گلو و حلق می‌شوند که توصیه می شود پس از مصرف پسته، گلاب غر‌غره کنند یا سرکه را رقیق کرده،دهان‌شویه و غرغره نمایند

دکتر میر غضنفری??

@drmirghazanfari