تخمه شدن - شفاسنتر

تغذیه درهم خوری سبب اختلال گوارش بر مبنای طب سنتی

? #درهم_خوری و خوردن غذای جدید قبل از هضم غذای قبلی سبب‌ تباه شدن خوراک در معده و استحاله‌ی آن به کیفیتی بد و بی‌قدر می‌شود که در اصطلاح تُخَمِه گویند.

استاد سام دلیری