ترساندن - شفاسنتر

ترس سبب از کار افتادن کلیه های کودکان

⛔️⛔️⛔️⛔️#سلامت

?ترس ناگهانی باعث ازکار افتادن « کلیه ها » میشود از ترساندن کودکان حتی بعنوان شوخی بپرهیزید

شما میخندید ولی یک لحظه به این فکر کنید چه به سر کودک می آید

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن