تَصَلُّبِ متعدّدشرائین مغز - شفاسنتر

ام اس (MS- مالتِیپل اِسکِلِرُوز-تَصَلُّبِ متعدّدشرائین مغز)را با طب سنتی درمانش کنیم

بیماری: اِم اِس)MS- مالتِیپل اِسکِلِرُوز-تَصَلُّبِ متعدّدشرائین مغز)                                                                     

✅بیان نظریّۀ استادعلامّه آیت ا… سیدحسن ضیائی دردرمان آن: مواردی که بایدپرهیزشود:

۱- قندهای شیمیایی(قندوشکرو..)

 ۲- اسانسهای شیمیایی(آبمیوه های شیمیایی،نوشابه های گازدار،بستنی های ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن