? بسته سلامت فارس ?

بخور و نخورهای افطار تا سحر

?مصرف تنقلات زیاد بهتر است کم شود چون هنگام سحر معده احساس سیری می کند.

?در زمان بین افطار تا سحر، آب کافی خورده شود که شش تا هشت لیوان آب مناسب است و می توان با خوردن لیموی تازه از تشنگی روزانه جلوگیری کرد.

?میوه و سبزیجات مانند سالاد به عنوان میان وعده سحری تا افطار مناسب است.

??