آقطی - شفاسنتر

سنگ کیسه صفرا و روش دفع آن با مربای آقطی بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️#سنگ_صفرا و روش دفع آن با میوه و یا مربای آقطی بر مبنای طب سنتی

اگر مبتلا به سنگ صفرا هستید ،مربای میوه گیاه پلهم یا آقطی ، نابود کننده و متلاشی کننده و دفع کننده سنگ کیسه صفراست.

@Mezajshenasi12

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن