تغذیه زودهضم - شفاسنتر

تغذیه زود و دیر هضم با نگاهی به طب سنتی

 بسته سلامت فارس ?

لیست خوراکی‌های دیرهضم و زودهضم

?غذاهای دیرهضم معمولاً ۸ ساعت در دستگاه گوارش می مانند.

?غذاهای زود هضم فقط ۳ تا ۴ ساعت در معده هستند.

?کربوهیدرات‌ها زود هضم و مواد غذایی چرب و پرفیبر دیر هضم هستند مثل حبوبات و لبنیات.

?غذاهای زود هضم مثل کلوچه‌ها و نان برشته، غلات، برنج.

?میوه‌ها نیز که نسبت به سبزیجات هضم راحت?