تغذیه سه گانه - شفاسنتر

تغذیه سه گانه بر مبنای طب سنتی

?فواید ترک وعده غذایی ناهار?

?دکتر حسین روازاده?

?✍یکی از توصیه‌های مشترک دینی و طبی، ترک وعده غذایی ناهار است که گوشه ای از فواید حکیمانه و نحوه اجرای آن به شرح ذیل است.

?✍پیش نیاز اجرای موفق توصیه ترک ناهار دو شرط مهم است که در صورت عدم رعایت، عمل به این توصیه، فایده چندانی نخواهد داشت.

?✍شرط اساسی حذف وعده ناهار،? ص?

تغذیه سه گانه و روش غذا خوری برمبنای طب اسلامی و سنتی

?? آداب_غذا_خوردن ??

☑️✍تا گرسنہ نشدہ اید شروع بہ خوردن نڪنید.

☑️✍در آشپزخانہ خود را ڪنترل ڪنید و ریزہ خواری نڪنید.

☑️✍غذا را با نام خدا آغاز ڪنید و حتے المقدور بین غذا خوردن نیز خدا را یاد ڪنید.

☑️✍قبل و بعد از غذا ڪمے نمڪ مزّہ ڪنید.

☑️✍غذا را زیاد بجوید.

☑️✍لقمہ ها را ڪوچڪ بگیرید.

☑️✍یڪ جور غذا بخورید.

☑️✍در حال تن