تغذیه فریزری - شفاسنتر

تغذیه فریزری و سوداوی شدن با نگاهی به طب سنتی

❌آیا میدانید فریز کردن مواد غذایی علاوه براینکه ازارزش غذایی آن میکاهد،سودازا است⁉️

✅بهترین نوع مصرف،استفاده از مواد غذایی تازه است

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

تغذیه فریزری و میوه فریزری و خطراتش بر مبنای طب سنتی

????????
سوال درباره ماموریت خطرناک فریزر برای گوارش درقرن ۲۱
?اموزش غلط دریک کانال طب سنتی ?
معجزه بُرش لیموی فریز شده – به جای انداختن لیمو در آب، لطفی در حق خود کنید و آن را برش داده و در فریزر یخچال خود فریز کنید! مطمئن باشید این کار روزی زندگی شما را نجات می دهد!

? حالا سوال  آیا مطالب گفته شده راجع به خواص لیمو?
تغذیه و نوشیدنی یخی و ضرهای آن بر مبنای طب سنتی

????????
سوال درباره ماموریت خطرناک فریزر برای گوارش درقرن ۲۱
?اموزش غلط دریک کانال طب سنتی ?
معجزه بُرش لیموی فریز شده – به جای انداختن لیمو در آب، لطفی در حق خود کنید و آن را برش داده و در فریزر یخچال خود فریز کنید! مطمئن باشید این کار روزی زندگی شما را نجات می دهد!

? حالا سوال  آیا مطالب گفته شده راجع به خواص لیمو?