تغذیه کثیرالغذا - شفاسنتر

موز و خاصیت از منطر طب اسلامی و سنتی چیست

موز چاق کننده + کثیرالغذا + قابض و برطرف کننده ضعف کلیه + گروهی از حکما مزاجش را گرم و تر+ خون غلیظ تولید میکند ( محتملا برای سرماخوردگی خوشایند نباشد) +نرم کننده سینه خشک + ملین برای حنجره + دیر هضم + غذای یکی از انبیا الهی+ نفاخ + زیاد خوردنش در بعضی خاصه اقلیم های رطوبی موجبات تولید اب در اعضا بدن و کولیت روده و ممکن است انسداد عروق شو