?۱-ماهی ودوغ

?۲-نوشابه گازدار با آدامس نعناع?

?۳-خربزه و عسل?

?۴-هندوانه بعد از غذا?

?۵-انجیر با میوه های اسیدی مثل پرتقال…?

?۶-آب بعد از غذا

(مخصوصا آش و آبگوشت و کوکو و این جور چیزا …

چون باعث ترش کردن معده میشه)?

?۷-کله پاچه با انگور..?

?۸-پنیر با بادام…?

?۹-انار با حلیم…?

?۱۰-تخم مرغ با تن ما?