تغذیه مشکوک - شفاسنتر

تغذیه ها و مشاوره های غذایی مشکوک و ایجاد بیماری را با طب اسلامی مرور کنیم

?دسیسه بزرگ ?

 ?بدن انسان دارای مزاج چهارگانه است و تعادل یا عدم تعادل در این مزاجها بیماری و سلامتی رو رقم میزنه

 مصرف بیش از حد غذاهایی با مزاجی خاص طبع رو بسمت آن مزاج سوق می دهد مثلا مصرف زیاد غذاهایی با طبع سرد مزاج را هم سرد خواهد کرد

 ?معصوم می‌فرماید:

  ?اگر مردم می‌دانستند در نمک چه هست، به غیر نمک مداوا نمی‌کردند، اما پزش