تغذیه مضر برای گرم و تر - شفاسنتر

تغذیه مزاج گرم مضراتش برای افراد صفراوی با نگاهی به طب سنتی چیست

تغذیه های مزاج گرم که نبایستی افراد صفراوی و گرم مزاج زیاد مصرف کنند

 کباب ها بالاخص با گوشت گوسفند + آبگوشت بره از ناحیه گردن + آبگوشت نخود آب + آبگوشت مغزدانه های خشکبار مثل بادام شیرین + قورمه پلو + قورمه سبزی + فسنجان با رب انار شیرین + گوشت گنجشک + گوشت کبوتر بالاخص سرچاهی + خروس محلی + مرغ محلی + تخم مرغ محلی + بلدرچین + خرما + توت + م

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد 

 با طبیعت گرم و خشک، مفید حال سردمزاجها.

 خوردن دارچین چه به صورت پاشیدن روى غذا، چه به گونه جوشاندن و دم کردن که مثل چاى تهیه کرده با قند یا نبات بیاشامند بازکننده گیر و اشکالات معده و روده و پزنده غذا و لینت دهنده مزاج بلغمى ها و سردمزاجها می باشد.

?

ریزش مو در وسط سر و غلبه خون را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

فردی صفراوی والبته با موهای لخت ومشکی. با سن ۳۸ سال. مدتی است از وسط سر موهایش به شدت درحال ریزش است. درمان قطعی چیست. فعلا از صابون زیتون استفاده میکند.؟

جواب

ریزش موی سر از وسط سر نشانه غلبه خون است.

صفراوی ها موهایشان از جلوی سر می ریزد.

پرهیز از چیزهای گرم و تند و تیز

درمان : بهترین درمان حجامت بین دو کتف است.

غذا : نخود آب مرغ ?