تغذیه ناسازگار - شفاسنتر

غذا خوری و رژیم تغذیه براساس طب سنتی چیست

آداب تغذیه بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی (۱)

?ازسایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران 

 آداب تغذیه بر اساس مبانی طبّ سنّتی ایرانی

 رعایت این نکات ساده در زمان سلامتی می­تواند باعث پیشگیری از بیماری­ها و در زمان بیماری، موجب بازگشت سلامتی و تسریع روند درمان شود.

 قانون اوّل: زمان غذا خوردن

 انسان باید در زمان اشتهای واقعی اقدام به غذا خ