تغذیه نامناسب - شفاسنتر

ته دیگ و نان سوخته و ایجاد مشکلات کبدی

?آیا میدانید?

?مصرف ته دیگ برای کسانی که مشکلات کبدی دارند مناسب نیست.

❌مخصوصا قسمتهای سوخته نان و ته دیگ را مصرف نکنید❌

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن