تنبلی - شفاسنتر

قلب شناسی و رازهای آسیب شناسی و روش تقویت قلب بر مبنای طب سنتی

قلب شناسی برمبنای طب سنتی 

? در دیدگاه حکیمان، هریک از اعضای بدن از مزاج ویژه ای برخوردار است، این مزاجِ عضوی بهترین وضعیت را برای عملکرد صحیح آن عضو در بدن فراهم می کند. مزاج قلب در حالت طبیعی گرم و خشک دانسته شده است، و البته مثل سایر اعضاء، این گرمی و خشکی در قیاس با پوست (به طور خاص پوست سر انگشتان) بیان می شود.

کاهش شدید گرمی ق?

گوشت و قلم گاو و گوساله مضراتش برای تولید کیست نرم با نگاهی به طب سنتی چیست

سوال

من قلم گاو را خیلی دوست دارم آیا برای کیست من مضر است و جایگزین آن چیست

جواب

با عرض معذرت قلم گاو بشدت سرد کننده عروق بالاخص در خانمها که گرمی بدنشان از آقایان کمتراست پس نگذارید بدنتان سرد شود که تخمدان رحم ضعیف شود با خوردن قلم گاو و گوساله 

۲- استفاده از قلم های گوسفند و شتر تا سن ۶۰ سالگی در شرایط عادی بدن و ورزشهای آرام م?