تنگی رحم - شفاسنتر

رحم و رفع افتادگی آن و یا رفع گشادگی آن براثر زایمانها بر مبنای طب سنتی

?????
رفع افتادگی رحم
? بانوان برای #تنگ_کردن_واژن
پوست انار را با ڪمی آب بجوشانید
سپس صاف ڪرده و در لگن بریزید و ۲۰
دقیقه در این محلول بشینید

(۳ بار در هفته تا رسیدن به نتیجه مطلوب)

@TebbolAeme ?
اگر پوست ان هم جوشانده و صاف شود برای رفع خونریزی واژن بسیارموثراست
زنان باردار ممنوع?

برای تنگ کردن دهانه رحم زنان دارای مشکل دار دو?
فیبروم رحم را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

✅درمان #فیبروم رحم 

?مازو، جفت بلوط، پوست انار هر سه را پودر کرده با مقدار کمی سرکه در اب بریزید و آبزن کنید و در تشت بنشینید

?به غیر از فیبروم، رحم را به قدری تنگ میکند که انگار دختر باکره است.?

و عفونت ها رو نیز از بین میبرد.

این مواد مشکل ایشان را حل خواهد کرد

بجای آب برای شستشو از جوشانده صاف شده گل ختمی یا گل بنفشه یا بومادران خود