?آیا میدانید?

?مصرف ته دیگ برای کسانی که مشکلات کبدی دارند مناسب نیست.

❌مخصوصا قسمتهای سوخته نان و ته دیگ را مصرف نکنید❌

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ