اثبات اثرات پودرگل سرخ در درمان قطعی آلزایمر

تابناک: مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در تحقیقی که در اصفهان انجام گرفته مشخص شد که بیماران آلزایمر با پودر کردن گل سرخ کامل، در ماست یا غذا درمان می شوند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ابراهیم اس