جنگ شیمیایی - شفاسنتر

تروریسم جهانی درقالب های نوین

⭕️تهدیدات تروریستی در جهان امروز از پیشرفت‌های فناورانه قدرت‌های بزرگ و دشمنان پیچیده ما ریشه می‌گیرد. آنها تکنولوژی و سلطه‌گری جهانی را با هم ترکیب کرده و محیط فناورانه پیچیده‌ای از ترور را ایجاد کرده‌اند.

تروریسم جهانی در قالبهای زیر می گنجد :

– تروریسم فن آوری داده ها.

– تروریسم هسته ای.

– نارکو تروریسم.

– کمو ت

جنگ شیمیایی دشمنان از طریق گیاهان و احشام و امواج برای ملت ایران

تروریسم یکی از جدی‌ترین جنگ‌هایی است که هدف اصلی آن به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور می‌باشد!

✅ کانال اندیشکده مطالعات یهود:

? @jscenter

?? بیوتروریسم نوین (۵)

? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یاAgro Terrorism (قسمت اول)

۱️⃣ #آگروتروریسم یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین جنگ‌هایی است که در حال حاضر کشور در معرض آن می‌باشد. بنا به شوا