جوانه ماش - شفاسنتر

یائسگی و خوردن جوانه ماش بر مبنای طب سنتی

????
زنان یائسه از مصرف جوانه ماش غافل نشوند

?از خواص جوانه ماش می‌توان به کنترل قند، فشار و چربی خون، تقویت سیستم قلبی عروقی، تقویت معده و دستگاه گوارش و رفع گرگرفتگی زنان یائسه اشاره کرد.