جوزهندی - شفاسنتر

جوزهندی داروی تقویت نیروی جنسی و معالجه روماتیسم و اشتهادهنده و ضد درد زیرشکم

?جوز هندی

⚜مصارف و کاربردهای این گیاه با ظاهری عجیب:

✅ روغن مغز خشک شده میوه آن مسهل ضعف و بادشکن می باشد.

✅دارویی مفید برای مشکلات دستگاه گوارش بخصوص معده می باشد.

✅ در طب سنتی چینی برای درمان اسهال و کمک به بستن و گرم کردن روده ها، تسکین درد زیر شکم و تنش های ناشی از سرما از آن استفاده می کنند.

✅ در هندوستان جوز هندی شهرت بسزایی