جوش پوست - شفاسنتر

جوش روی باسن و درمانگری بر مبنای طب سنتی

جوش چرکی روی باسن 

_ انجام حجامت عام و حجامت کمر

_ مالیدن مخلوطی از سرکه و سدر در حمام

_ کیسه کشیدن و با سرکه و لیف ماساژ دادن

جوش و علامات آن در روی پوست و راهکارها بر مبنای طب سنتی

سوال

سلام استاد برای جوش های زیرپوستی چیکار کنیم؟ اصلا طب سنتی راکاری دارد یا خیر

جواب

جوشهای زیرپوستی

رنگ سفید ازبلغم یعنی خلط سردو تر===

رنگ قرمزازدموی یعنی خلط گرم و تر==

رنگ سیاه ازسوداوی یعنی سرد و خشک

پس شما دقیق رنگ جوش را بگویی تا نطریه داده شود