جوش زیر پوست - شفاسنتر

گوشت گاو و گوساله و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

?ابوعلی سینا ۴۰ بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می دانست ، که مهمترین آنها شامل موارد زیر است :

❌ مالیخولیا

❌غلظت خون

❌جنون مغزی(بیماریMS)

❌واریس در اندامها

❌بواسیر یا هموریید

❌ جذام

❌سرطان یا تومورها

❌قوبا یا پسوریازیس (داءالصدف)

❌خنازیر یا کیست های زیر پوستی(لیپوم ها)

✳️تدوین : استاد حمزه سام دلیری محقق و مد?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن