جوش قرمز - شفاسنتر

جوشهای رنگ قرمز و راهکارهای درمانی در سنین جوانی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد من دخترمجرد بیست و پنج ساله دارای جوشهای زیادی در صورت و بدنم به رنگ قرمز پررنگ هستم طبق نظر شما شربت خاکشیر ناشتا میخوردم ولی باز هم بصورت جوشها مانده آیا روشی بالاتر از شربت خاکشیر دارید ضمنا یادآور میکنم من نمیتوانم شکلات های تلخ و قهوه و نستکافه نخورم چون سرگرمی جوان امروز بجای چای این است

جواب

شما در متن آخر سوالت

روغن بنفشه با پایه زیتون یا کنجد یعنی چه

سوال :

روغن بنفشه با پایه زیتون یا کنجد یعنی چه

ببخشید یعنی روغن زیتون با بنفشه مخلوط کنم

جواب

گیاه بنفشه که خودش روغن ندارد

وقتی گیاه را دردیگ میریزند بایستی یک روغن برآن اضافه کنند مثل کنجد ( که گرمه ) مثل بادام ( که گرمه ) مثل زیتون ( که خنک و و معتدل ) است

پس برای پوست گرم و صفراوی و دارای جوش قرمزشما به عطارتان بگویید

روغن بنفشه با

ویتامینها و علل کمبودشان بر مبنای طب سنتی

?????‌? نشانه هایی که به شما میگوید کمبود ویتامین دارید ????
۱⃣درد در انگشت ها, پشت ساق پا وکف پا (کلسیم ,پتاسیم, منیزیم)
۲⃣شکاف درگوشه لب ها(گروه ویتامین B)
۳⃣احساس خستگی (B2)
۴⃣خواب رفتن وکرخی دست وپا (B6وB12)
۵⃣جوش های قرمز در بازوها وگونه ها (AوD)
۶⃣افسردگی (D)
۷⃣ریزش موی شدید (B)
۸⃣اختلال دید شبانه (A)
۹⃣بی اشتهایی (B)
۰⃣۱?

پوست خشک با جوش صورت قرمز را با روغنهای سرد و تر بر مبنای طب سنتی تدبیر کنیم

سوال

برای رفع خشکی پوست و نرم کردن آن ورفع جوشهای قرمز در صورت را با چه نوع روغنی باید آرام و درست کنیم

جواب

روغن های بنفشه با ((پایه زیتون ))) یا روغن ختمی یا روغن کدو به موضع مالیده شود

این روغنها همه سرد و تر وخنک هستند

رفع یبوست

و تغذیه آبکی خوردن و دوری از تغذیه غربی

ضماد روغن زیتون یا بادام شیرین به کل بدن در حمام هفته ای حداقل س