جویدن - شفاسنتر

معده و غذاخوری بایستی با جویدن کامل انجام شود

متناسب با نوع غذا باید جویدن به طور کامل انجام شود در غیر این صورت هوا قورت داده می شود و باعث #نفخ، ترش کردن، شل شدن دریچه فوقانی #معده می شود.

دکتر میر غضنفری???

@drmirghazanfari

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن