آموزش طب سنتی و اسلامی - شفاسنتر

طب اسلامی و طب سنتی و تفاوت آنها برای درمان و اشتباهات طب امروز

??اشتباهـات مشهور پزشڪی(۲)
#بدون_تعصب_علمی

معصومین میفرمایند:
بهترین و مهمترین وعده غذایی شـــــام است و نباید ترڪ شود
♦️پزشکی غربی میگوید:
بدترین وعده غذایی شـام است و باید ترڪ شود
?معصومین میفرمایند:
برای دستشویی روی پا نشسته و به پای چپ تکیه ڪنید(روی پا)
♦️پزشکی غربی میگوید:
دستشویی فرنگی، از نشستن روی پا برای دستشویی رف?طب سنتی و راهکارها و درمانگری بیماریهای بدن با نگاهی به طب سنتی

هزاران مطالب اموزشی درباب طب سنتی

چنددقیقه کلیک کن

http://www.zahra-media.ir/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3