گوشت مرغ خوری و گوشت الاغ و تخم های حلال و حرام را با طب اسلامی مرور کنیم

دسته بندی: طب سنتی و گیاهی, تغذیه سالم

حاشیه ای برطب اسلامی:

کسی نفرمود مصرف مرغ حرام است ومرغ نجاست خوار است و...

از دیدگاه طب اسلامی مرغ مانند خوک بی غیرت است فی نفسه باچندخروس هم همراهی میکندومیل باطنی بهرغذایی دارد.

اماخروس جوادوبخشنده است و...

مطالبی که بحث آن به درازا میکشد.

(عزیزان جهت بررسی بیشتر درخصوص کراهت گوشت مرغ براساس منابع وسندیت به کتاب ,,مجموعه روایات طبی اهل بیت,, نوشته آیت الله ری شهری مراجعه کنند.)

ضمنامگر الاغ بیچاره چه گناهی کرده که هیچکس گوشتش را نمیخورد درحالیکه حرام نیست.

از دیدگاه طب سنتی میگویندچون گوشتش سرد است حماقت وکندی ذهن می آورد.

خوب اگرفقط این است با روغن کنجدوادویه جات گرم ومصلحات میپزیم سردیش مرتفع میشود.

اما طب اسلامی میگویدنخیر.

این گوشت اثر تکوینی ووضعیش ازبین نمیرودچون الاغ درعالم به حماقت بلاهت و... مشهوراست واین اثر باطنی و وضعی روی فرد ماکول ومصرف کننده میگذاردکه باهیچ مصلح وگرم کننده ای رفع نمیشود.

میگویندچرا اسلام گوشت خوک را حرام کرده درحالیکه میدانیم ازنظرطبی وغذایی گوشت خوک ازبهترین گوشتهاونرمترین است.

برخی میگویندبعلت انگلهاییست که به حرارت پخت مقاوم هستندو...ادله های دیگرکه این ادله هاهمه قابل رد است.

اما وقتی پای طب نازنین وعزیز طب اسلامی می آید.طب اسلامی میفرماید:

چون خوک ذاتا بی غیرت است وخوک نرجماع نمیکندبا ماده خود برای تولیدمثل تا خوک ماده درمیان خوکهای نر دیگربرود وبقیه خوکهای نر با او عشقبازی کنندوخوک نر(شوهر)به این واسطه تحریک هورمونی شودوجماع ونزدیکی جنسی نماید.

به علت دارا بودن این صفت باطنی مصرفش درطب اسلامی جایزنیست چون حسب بحث شریف فلسفی وعرفانی:اتحادعاقل ومعقول واتحادآکل وماکول این غذای خورده شده روی فرد مصرف کننده تاثیرگذاراست.

یک شعارزیبا هم خیلی باب شده که بااصول طب اسلامی سنخیت وبرادری دارد:

بگوچه میخوری تابگویم چه یا که هستی!!!

من باب همین اصل است که دین عزیزما خوردن گوشت حیوانات درنده,وحشی,موذی,نجاست خوارو... را حرام شمرده است.

این نکته بسیارعرشی ومهمی است که :

''تشریعیات در اسلام ازمتن تکوینیات است''

یعنی احکام شرع حلال وحرام ومکروه و.... را معصومین ازبحث تناسبات بین اجزای عالم میخوانندوبمردم اعلام میکنند.

اینکه هرتخم مخروطی شکل درعالم حلال(مانندتخم مرغ,غاز,اردک,کبوتر) ومابقی حرام است(تخم مار,لاک پشت و...)

یا اینکه هرحیوان که گوشهای آشکار دارد بچه زا (مانندانسان,کانگرو خفاش و...)واگرگوشش آشکارنبود تخم گذار است (اردک,لاک پشت و...)از اعجازمعصومین وعلمی است که درآن واحد عالم خوانی میکندورابطه بین اشیاء وموجودات واثرات آنرا بیان میکند.

از فرقهای طب اسلامی وطب نوین وحتی طب سنتی همین مباحث باطنی ومعنوی وتاثیر وتأثرات آن بریکدیگراست.

🌹طالقانی.مدرس طب سنتی اسلامی

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

پی نوشتها:

امام على(ع):درمیان پرندگان،غاز همچون گاومیش است و مرغ همانند خوک.

,,,,,,,,,

در نزد عمر، سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت : ((بهترین گوشت ، گوشت مرغ است )). حضرت على (ع) فرمودند: ((این چنین نیست . مرغ ، خوک پرندگان است. بهترین گوشت ، گوشت جوجه مرغ است که تازه سر از

تخم در آورده باشد)).

منبع:

۱_فروع کافی - جلد ۶ -   ۲_کتاب الاطعمه - باب ...   حدود ص   ۳۱۲

🌹🌹🌹🌹

 حضرت امام رضا(ع) فلسفه حرمت گوشت خوک را اینگونه تبیین می فرمایند: «خوک، حیوانی است شهوت ران… ! چندانکه غریزه شیطانی شهوت، آنچنان وجودش را تسخیر نموده که بر خلاف سایر حیوانات که نوعی غیرت داشته و از تعدی همنوعان به جنس ماده شان جلوگیری می کنند، او نسبت به چنین اموری بی تفاوت و عاری از احساس است و چون حالت یاد شده از طریق خوردن گوشت خوک نیز سرایت پیدا می کند، خداوند آن را حرام نمود تا مرض بی غیرتی در بین مردم رواج نیابد» (علل الشرایع ، شیخ صدوق).

🌹🌹🌹🌹

این متن دلالت برحرام بودن گوشت مرغ ندارد.بلکه گویای بحث کراهت ومبحث باطنی ومعنوی گوشت مرغ است.

عمده مقالات بخش پزشکی و سلامت به قلم استاد حسین معارفی دارنده وبسایت تجارب طب سنتی و اسلامی و حاصل سالها تجربه ایشان در امر درمان بروش های طب سنتی و اسلامی می باشد. همچنین حق نشر مجدد مطالب ایشان در وبسایت شفاسنتر بدون هیچگونه دخل و تصرف از ایشان اخذ شده است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن