اخبار شفاسنتر: سرطان حنجره

دسته بندی: اخبار مرکز پژوهشی درمان با عسل و فرآورده های زنبور عسل

اخبار شفاسنتر: سرطان حنجره

📢 خبر شفاسنتر 📢

با مراجعه آقای X. به مرکز و تقاضای دارو برای سرطان حنجره پیشرفته ایشان اظهار داشتند
پدر بزرگشان دوسال پیش سرطان داشته و  دکتر ایشان بدلیل کهولت سن، اعطای داروهای شیمی  درمانی را برای ایشان مجاز ندانستند.
لذا با مراجعه به مرکز شفاسنتر و مصرف حکیمc. حکیمd. وحکیم g این دوسال را راحت بودند.
.

به نقل از 🐝 کانال رسمی تلگرام شفاسنتر
https://telegram.me/shefacenter_ir

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن