آمار و نتایج حاصله از طرح سراسری افطار با عسل و امساک با عسل سال 1393

دسته بندی: اخبار مرکز پژوهشی درمان با عسل و فرآورده های زنبور عسل, اخبار مرکز تخصصی درمانی بر پایه علوم قرآنی

به لطف خدای متعال و همت همکاران عزیزمان در برگزاری و اجرای طرح سراسری پژوهشی "افطار با عسل و امساک با عسل" شفاسنتر،
و برگزار شدن هر چه با کیفیت تر این طرح در شهرهای قم و تهران و به صورت همزمان، گزارش نهایی از اجرای این طرح بزرگ را خدمت
عموم اعلام می داریم.


طبق بررسی های صورت گرفته از میان آمار صحیح و قابل قبول شرکت کنندگان در این طرح پژوهشی، مشخص شد که مصرف عسل به عنوان آخرین غذا در سحر (امساک با عسل)
و اولین غذا در لحظه ی افطار (افطار با عسل) علاوه بر تأثبرات غذایی، تأثیراتی شگرف در رفع مشکلاتی همچون: گرسنگی، تشنگی، سردرد و سرگیجه و ... نیز دارد.
برای دریافت درک صحیح تر این آمار بدست آمده، جدولی از 50 نمونه شرکت کنندگان در این طرح را برای شما تهیه کرده ایم که میزان بهبودی و تأثیرات مثبت این طرح بر روی شرکت کنندگان بیان شده است:

 

در این طرح بیش از 6000 نفر شرکت نمودند که یک نمونه 50 تایی از آنها را انتخاب کرده و گزارشتای که به ما ارائه داده اند را به صورت جدول زیر در آورده ایم.

قرار بر این بود که در جداولی که شرکت کنندگان طرح در دست داشتند، طی 5 روز ، اتفاقاتی که برایشان در 8 دسته بندی (احساس گرسنگی، احساس تشنگی و عطش، سردرد و سرگیجه، سرگیجه، سوء هاضمه  و مشکلات گوارشی، ضعف بدنی و کسل بودن و بی حالی، درد مفاصل، علائم کم خونی) بوده است را به صورت اعداد از 0 تا 3 برای هر روز که نمایانگر تغییر حالات و احساسات روزانه ایشان نسبت به روز قبل بوده است، صبت و به ما تحویل نمایند. (0: تغییری احساس نمیکنم / 1: احساس میکنم بهتر شده است / 2: خیلی بهتر شده است / 3: خیلی عالی شده است)

با این حال، برای هر پرونده اعداد 5 روز به دست آمده را جمع نموده ایم و در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. طبیعتاً این اعداد از کمترین میزان یعنی 0 تا بیشترین میزان برای 5 روز یعنی 15 می باشد.

بدین معنی که هر چه مقدار عدد بدست آمده بیشتر و به 15 نزدیک تر باشد، تأثیری که مصرف عسل بر شخص مورد نظر داشته است، بیشتر بوده است.

ردیف شماره پرونده مشکلات گرسنگی تشنگی سردرد و سرگیجه سرگیجه سوء هاضمه ضعف بدنی‌(کسلی و بی‌حالی) درد مفاصل علائم کم‌خونی
1     2218 تشنگی شدید و ضعف و بی‌حالی شدید 2 2 2 3 1 2 0 1
2     2219 ضعف و بی‌حالی + گرسنگی و تشنگی شدید 0 2 4 4 1 6 0 0
3     2221 سردرد، ضعف و بی‌حالی، گرسنگی و تشنگی شدید 5 5 6 6 2 5 0 0
4     2234 ضعف و بی‌حالی 0 10 0 0 0 0 0 0
5     2235 ضعف و بی‌حالی، گاهی بدون مشکل (سرگیجه‌های آنی) 3 5 2 5 5 8 6 4
6     3054 تشنگی، ضعف و بی‌حالی، گرسنگی 10 12 0 0 0 10 0 0
7     3088 ضعف و بی‌حالی، درد مفاصل 6 5 0 0 0 9 7 0
8     3089 سردرد، ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید 5 7 3 0 0 6 0 0
9     3090 ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید، درد مفاصل 7 6 5 5 3 6 8 0
10 3093 ضعف و بی‌حال، سردرد بعد از افطاری 6 2 6 6 10 4 12 9
11 3095 ضعف، درد مفاصل، سردرد، گرسنگی و تشنگی، درد معده 7 8 10 10 10 8 8 8
12 3096 ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید، سردرد، گرسنگی، گاهاً درد مفاصل 7 6 8 8 11 11 12 12
13 3124 تشنگی شدید 2 6 6 10 15 7 15 10
14 3125 ضعف و بی‌حالی 4 5 15 5 12 7 15 6
15 4001 تشنگی شدید 7 8 13 15 12 10 12 11
16 4004 ضعف وبی‌حالی،تشنگی،سرگیجه و سیاهی رفتن چشم،ضعف‌کردن شکم 12 6 15 12 12 9 10 12
17 4007 تشنگی و گرما 7 1 0 0 0 5 5 0
18 4903 سردرد و تشنگی 10 8 9 11 3 10 8 0
19 4921 سردرد 7 6 1 0 3 6 0 0
20 4935 ضعف و بی‌حالی، گرسنگی و تشنگی شدید 4 4 0 0 0 4 0 0
21 4939 ضعف و بی‌حالی و سردرد 0 0 4 0 0 4 0 0
22 4949 تشنگی و به‌هم خوردن ساعت خواب 8 0 5 5 5 5 2 0
23 4955 درد دست راست 8 7 3 4 4 8 7 3
24 4959 ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید، سردرد و سرگیجه 11 12 4 0 0 12 9 0
25 4960 مقداری درد دست و سرگیجه و ضعف شدید 5 6 5 7 4 7 3 3
26 4961 مقداری درد و سرگیجه و تشنگی 6 6 5 4 4 5 5 3
27 4972 ضعف و بی‌حالی و سردرد 0 0 6 6 0 9 4 0
28 4979 تشنگی و خستگی 11 11 13 12 13 13 13 11
29 4980 تشنگی و بی‌حالی 11 8 13 13 13 10 10 0
30 4981 سردرد، ضعف و بی‌حالی، گرسنگی، تشنگی متوسط 11 11 5 7 7 11 9 7
31 4986 بی‌حالی و تشنگی 14 9 15 15 10 13 15 15
32 5013 تشنگی 11 6 5 6 0 8 4 4
33 5015 بی‌حالی 6 7 2 1 4 5 0 2
34 5019 بی‌خوابی، ضعف و بی‌حالی، تشنگی 7 0 0 0 0 11 8 9
35 5021 ضعف و بی‌حالی، گرسنگی شدید، تشنگی کم 4 0 4 2 0 6 8 2
36 5031 ضعف و بی‌حالی و گرسنگی 6 5 2 0 3 5 2 0
37 5039 گرسنگی و تشنگی در ساعات آخر روز 4 8 0 0 9 10 0 0
38 5080 ضعف و تشنگی شدید(بخاطرناراحتی گوارشی و فعالیت و سن بالا) 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5086 ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید و ... 10 8 12 12 13 10 8 9
40 5103 ضعف و بی‌حالی و کمی سرگیجه 9 5 12 12 12 6 11 -
41 5105 سردرد، ضعف و بیحالی، گرسنگی 10 5 5 0 5 5 0 0
42 5112 سردرد، ضعف و بی‌حالی 0 5 10 0 10 0 10 0
43 5121 ضعف و بی‌حالی، تشنگی شدید 8 5 12 13 13 10 8 9
44 5147 ضعف و بی‌حالی، تشنگی، سردرد 1 4 5 5 0 1 0 0
45 5148 تشنگی شدید، بی‌حالی، سردرد 0 5 5 5 0 10 0 0
46 6004 هر روز نزدیک ظهر، ضعف شدید، تشنگی شدید 11 6 5 6 6 9 0 1
47 6005 سردرد، ضعف و بی‌حالی، تشنگی 11 12 11 15 11 8 11 8
48 6007 سردرد، گرسنگی و تشنگی 6 8 12 7 15 8 6 11
49 6008 ناراحتی و درد در ناحیة ستون فقرات (دیسک کمر) 9 12 15 15 15 15 10 15
50 6009 سرگیجه‌های آنی، ضعف در ساق و مچ پاها، قدری تنگی نفس، ضعف عضلات ساق پا و ساعد 3 0 2 2 5 5 5 2
جمع کل(از 750)
ــ 312 285 302 274 281 362 286 187
درصد ــ 41.6 38 40.2 36.5 37.4 48.2 38.1 24.9
  گرسنگی تشنگی سردرد و سرگیجه سرگیجه سوء هاضمه ضعف بدنی‌(کسلی و بی‌حالی) درد مفاصل علائم کم‌خونی

با مشاهده نتایج حاصل شده، برداشت های زیادی می توان داشت. از جمله اینکه:

بیش از 48 درصد افراد شرکت کننده در این طرح پژوهشی، با مصرف عسل به هنگام افطار و امساک در ماه مبارک رمضان، مشکلات ضعف بدنی و کسلی و بی حالی که در طول روزه داری بر انسان روزه دار تحمیل می شود را تسکین داده و از آن حالت رهایی یافته اند.

پس از آن نیز گرسنگی، سردرد و سرگیجه، تشنگی و  درد مفاصل و ... با مفید واقع شدن عسل در بیش از 38 درصد موارد، علائم فوق العاده و بسیار خوبی از تأثیر مستقیم و پر سرعت مصرف عسل در هنگام روزه داری به صورتی که در این طرح پژوهشی به آن اشاره شده بود، می تواند داشته باشد.

پیام مرکز پژوهشی درمان با عسل و فرآورده های زنبور عسل حکیم:


با توجه به آمار بدست آمده، می توان تأثیر معجزه آسای عسل در روزه داران محترم را مشاهده کرد. عسل که خود یکی از مصادیق بارز شفابخشی هست، با استفاده
صحیح و به موقع می تواند تأثیراتی شگرف را بر بدن انسان بگذارد. روزه داری در گرمای طاقت فرسای تابستان برای هر کس سخت و مشکل هست. و پیر و جوان و نوجوان نمی شناسد.
لیکن با استفاده از عسل خالص و گوارا در لحظات افطار و امساک می توان از این سختی و مشکلات تا میزان قابل توجهی رهایی یافت.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن