تأثیر عسل برزخم و سوختگی ها

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

پانزده سال زندگی با زنبور عسل و مطالعه درباره خواص درمانی عسل و سایر فرآورده‌های زنبور عسل باعث شد کم‌کم درباره عسل و سایر محصولات کندو به شناختی شخصی دست ‌پیدا ‌کنم؛ از جمله چگونگی کاربرد عسل و فرآورده‌های زنبور عسل برای بهبود زخم و سوختگی. بر اساس مطالعات بسیار، اثرات درمانی عسل بر زخم و سوختگی را می‌دانستم اما با قرار ‌دادن انواع زخم و عسل در کنار هم دریافتم که این موضوع به آن راحتی وسادگی که در کتاب‌ها گفته‌شده نیست. اطمینان داشتم که عسل قادر به بهبود زخم و سوختگی است. بسیاری از زخم‌ها و سوختگی‌هایم  را که در مدت زمان زنبورداری پیش می‌آمد با عسل درمان می‌کردم.

متوجه شدم که واکنش عسل بر زخم و سوختگی رویه ثابتی ندارد. بنابراین برای خود سه پرسش مطرح‌کردم:
1. چه نوع عسلی قادر به بهبود زخم و سوختگی است؟
2. بهترین شیوه استفاده از عسل برای بهبود زخم و سوختگی کدام است؟
3. آیا فرآورده‌های دیگر زنبور عسل نیز به بهبود زخم و سوختگی‌ها کمک می‌کند؟
از آن به بعد همه تلاشم در راستای یافتن جواب این سه پرسش‌ بود. در پاسخ به پرسش اول، به مرور زمان و با مشاهده رفتار انواع زخم و سوختگی پانصد بیماری که به من مراجعه کرده بودند دریافتم بهترین عسل برای بهبود زخم‌ها، عسل و فرآورده‌های کوهی ارگانیک است. عسل کوهی ارگانیک به نحو بسیار خوبی بر زخم و سوختگی اثرگدار است. منظور از عسل کوهی ارگانیک عسل زنبوری است که در کوهستان اقامت دائم دارد و تا شعاع پنج کیلومتری آن هیچ‌گونه سم‌پاشی انجام نگرفته ‌است. همچنین برای تولید عسل ارگانیک نبایستی از داروهای شیمیایی برای درمان بیماری‌های زنبور عسل استفاده شود.
در پاسخ پرسش دوم و سوم به تجربه فهمیدم برای استفاده از عسل در بهبود بیماری‌ها به دو مرهم جداگانه نیاز داریم: مرهم شستشو و مرهم التیام. به منظور تهیه مرهم شستشو رطوبت و وزن حجمی عسل را تا حد امکان در دمای پایین 37  درجه کاهش می‌دهیم. در ‌نتیجه مرهمی غلیظ با وزن حجمی کمتر از عسل به ‌دست می‌آید. این مرهم را برای شستشوی محل استفاده می‌کنیم. مرهم التیام از کل فرآورده‌های زنبور عسل شامل بره موم، گرده گل، رویال‌ژله و عسل به نسبت‌های معین با وزن حجمی پایین تهیه ‌می‌شود. این مرهم برای ضد‌عفونی، سلول‌سازی و التیام سریع زخم و سوختگی به ‌کار می‌رود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن