تأثیر عسل بر ناباروری مردان

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

ضعف اسپرم در تعداد و قدرت، دم‌بریده بودن، نفوذناپذیری، مرگ‌ومیر زودهنگام، غلظت نامناسب و... مانع لقاح اسپرم با تخمک خواهد شد. مصرف سه فرآورده حکیم ‌C (صبح)، حکیم E (شب) و عسل نخل خرما (ظهر) از هر‌کدام یک قاشق غذاخوری با معده خالی و به مدت چهل روز بر بهبود مشکلات اسپرم مؤثر خواهد ‌بود.

قبل و بعد ‌از چهل روز آزمایش داده شود تا با مقایسه نتیجه آزمایش‌ها اثر عسل در درمان مشکلات اسپرم مشخص ‌شود. در ‌صورت نرسیدن اسپرم به میزان طبیعی و برطرف ‌نشدن مشکلات اسپرم، پس‌ از سه روز استراحت، این روش درمان دوباره تکرار شود.
آزمایش‌ها روی پانصد بیمار زن و مرد دچار ناباروری نشان‌دهنده مؤثر ‌بودن مصرف این فرآورده‌ها بر نود درصد بیماران بوده است.
برای فراهم ‌کردن محیط و شرایط مناسب در رابطه جنسی باید به همه نکات توجه و عمل ‌شود. همچنین برای باردار ‌شدن در زمان تخمک‌گذاری رابطه جنسی برقرار شود (هفت تا ده روز پس ‌از عادت ماهانه که نشانه آن افزایش دمای بدن است).

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن