عسل درمانی

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

روش‌های درمان موجود در دنیای امروز سه گونه است:

1. درمان با داروهای متداول مانند قرص، کپسول، سرنگ و شیاف که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف. ماده مؤثر تهیه‌شده از مواد شیمیایی و ترکیبی است.
ب. ماده مؤثر عصاره گیاه است که با فرآیند شیمیایی از گیاه تهیه شده است.
ج. ماده مؤثر مخلوطی از فرآیند شیمیایی و عصاره گیاه است.
2. درمان با داروهای گیاهی که به صورت گل گیاه، ریشه، ساقه، میوه،‌ و دانه خشک یا تر، مخلوط فشرده گیاه خشک یا تر، عصاره گیاه مایع یا تقطیر گیاه تهیه شده‌اند.
3. درمان با عصاره گیاه به صورت مخلوط با عسل. اگر ماده مؤثر عسل به روش طبیعی وارد بدن شود بدون عوارض جانبی و بهترین دارو خواهد ‌بود. عسل دارویی شفابخش و بدون عوارض جانبی است. در درمان با روش‌های اول و دوم دارو باید در زمان مشخص مصرف‌شود؛ ‌ضمن اینکه بیست تا سی درصد عوارض جانبی خواهد ‌داشت. ولی در روش سوم توجه به زمان مصرف دارو الزامی نیست زیرا مصرف عسل حاصل ‌از عصاره گیاه برای معده مضر نیست و همچنین عوارض جانبی نخواهد ‌داشت.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن